Aanschaf schip

Schipaankoop met MD Jachtbemiddeling

Als u een schip heeft gevonden die u graag zou willen aanschaffen dan kunt u het schip kopen en eventueel een voorbehoud maken voor bv een proefvaart, financiering of een keuring door een HISWA erkend expertise-bureau.

MD Jachtbemiddeling adviseert altijd bij aanschaf het schip te laten keuren zodat eventuele verborgen en/of structurele gebreken kunnen worden gevonden of uitgesloten.

Dit biedt u meer zekerheid over de huidige staat en conditie van het schip.

Procedure aanschaf schip:
Mocht u akkoord gaan met de gevraagde prijs dan zal het koop – verkoopcontract worden opgesteld en door beide partijen ondertekend. U voldoet de koopsom en er zal een afspraak worden gemaakt wanneer het schip wordt overgedragen. Na overdracht van het schip bent u eigenaar.

Mocht u niet akkoord gaan met de prijs die gevraagd wordt dan kunt u een (schriftelijk) bod op het schip uitbrengen en eventueel een voorbehoud maken. U vult het formulier in waarop u kenbaar maakt welke prijs u wilt betalen en welk voorbehoud u eventueel wenst te maken. U heeft nu een optie tot koop en dit betekent dat we niet met een andere partij in onderhandeling kunnen treden (geen prijsopdrijving mogelijk).

Schipovergang en Eigendomsoverdracht

Nadat er een prijsovereenstemming is verkregen, wordt u eigenaar van het schip mits aan de eventuele voorbehouden kan worden voldaan. De koop- & verkoopcontracten worden opgemaakt en getekend door beide partijen en u voldoet de koopsom waardoor u eigenaar bent van het schip. Eventuele kosten van gewenste voorbehouden (bv keuring en/of proefvaart) zijn in principe voor de kopende partij.

Overdracht schip:
Als aan alle formaliteiten is voldaan, wordt een datum van overdracht gepland.
Bij de overdracht zal, indien gewenst & mogelijk, de “oude” eigenaar aanwezig zijn en de makelaar.

Alle toebehoren, het koopcontract en natuurlijk de sleutels zullen worden overhandigd en alle “ins & outs” van het schip worden uitgelegd.
Vanaf dit moment bent u de eigenaar van het schip en wenst MD Jachtbemiddeling u een plezierige en vooral een behouden vaart!

Ter info: alleen de verkopende partij is MD Jachtbemiddeling courtage verschuldigd.